Terug naar overzicht

Achterstand bij uitgifte accounts

De verstrekking van accounts aan nieuwe studenten in Breda en Tilburg heeft een forse achterstand opgelopen. Naar schatting 800 tot 900 studenten beschikken momenteel niet over de gegevens om op de computers van de hogeschool in te kunnen loggen.

Voor alle academies in Breda en Tilburg geldt dat er een achterstand is opgelopen, maar die is het grootst bij de Bredase voltijdstudies economie (de voormalige HEAO) en de Academie voor ICT & Media. In totaal twintig procent van de Bredase en Tilburgse (veelal eerstejaars) studenten heeft nog geen inlognaam en password. In Den Bosch zijn geen vergelijkbare problemen met de uitgifte van accounts.

Zonder deze gegevens kunnen studenten niet inloggen op de computers aan de hogeschool en dus ook geen gebruik maken van internet, Blackboard, intranet en e-mail. Als noodmaatregel kunnen studenten een gastaccount krijgen van de academie. Daarmee kunnen zij inloggen op de computers, maar mailen en printen is niet mogelijk.
Volgens Thom van den Brule, manager Studentenadministratie, heeft de verstrekking van de inloggegevens aan de studenten prioriteit gekregen. ‘Die achterstand wordt zo rap mogelijk weggewerkt’, zegt hij. Het kan nog anderhalve week duren voor het grootste deel is bijgewerkt en studenten een brief met de gegevens hebben ontvangen, denkt hij.

De oorzaak van de problemen zijn een nieuwe procedure bij de toekenning van accounts in Tilburg en Breda in combinatie met de reorganisatie van de hogeschool. Met ingang van dit studiejaar moeten de dossiers van de aanmelders op orde zijn voordat ze als student worden aangemerkt en een account krijgen toegewezen. Zo moeten de diploma’s ingeleverd zijn. ‘Ik heb misschien onvoldoende de ict-consequenties ingeschat’, zegt Van den Brule over de invoering van nieuwe maatregel. Hij spreekt tegen dat het niet betalen van het collegegeld reden kan zijn studenten de gegevens te onthouden.

De centrale studentenadminstratie voor de locaties Tilburg en Breda moeten de dossiers van de studenten controleren. Deze organisatie is sinds dit studiejaar ontstaan uit een samenvoeging van de administraties van de voormalige faculteiten. ‘Iedere faculteit gebruikte een eigen ict-systeem en had een eigen werkwijze’, verklaart Van den Brule. ‘Nu is dit een centrale organisatie geworden en die overgang valt niet in een slag te maken. Dat vergt tijd.’
Ook hebben zich incidenten voorgedaan. Een pak van 1300 brieven met accountgegevens is per abuis een kleine week blijven liggen op de postkamer voordat ze verstuurd werden. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?