Terug naar overzicht

Betere aansluiting tussen hbo en Tilburgse universiteit

Er komen gezamenlijke schakelprogramma’s van de Universiteit van Tilburg, Fontys Hogescholen en Avans Hogeschool. De overstap van hbo-afgestudeerden naar een universitaire studie wordt daardoor sneller en soepeler.
Gisteren hebben de besturen van de drie instellingen afspraken in een overeenkomst vastgelegd. Voordeel ten opzichte van de oude situatie is, dat de schakelprogramma’s (doorgaans 1 jaar) voortaan gedeeltelijk in het laatste jaar van de hbo-opleiding worden ingebouwd. Dat levert de student een half jaar tijdwinst op.

In de bachelor-masterterminologie: Avans en Fontys gaan het eerste deel van het schakelporogramma als ‘minor’ aanbieden. Het tweede deel wordt in de vorm van een verkort schakelprogramma door de Universiteit van Tilburg verzorgd. Beide onderdelen krijgen een omvang van 30 ECTS (Europese studiepunten), waar een half jaar studie voor staat.
De hbo-bachelor die de twee onderdelen met succes doorloopt beschikt over hetzelfde kennisniveau als de universitaire bachelor, en kan doorstuderen voor de academiesche graad van Master of Arts dan wel Master of Science, afhankelijk van het vakgebied.

De aansluitingsprogramma’s worden slechts voor een deel van het hbo-aanbod ontwikkeld. Momenteel zijn voor de domeinen Economie en Letteren programma’s op hoofdlijnen uitgewerkt.
Met de TU Eindhoven is in maart een soortgelijke overeenkomst gesloten voor technische opleidingen. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?