Terug naar overzicht

EZ: ruim baan voor kenniswerkers van buiten

Voor studenten van buiten de EU wordt het een stuk duurder om in Nederland een opleiding te volgen, kenniswerkers krijgen juist meer mogelijkheden.
Als het aan het kabinet ligt, hoeven die niet langer een arbeidsovereenkomst te hebben om zich in Nederland te vestigen. Zodoende wordt de weg vrijgemaakt voor hoogopgeleide ondernemers van over de grens.
Dat is te lezen in de begroting van Economische Zaken. De afgelopen jaren is er veel gesteggeld over de toelating van buitenlandse hoger opgeleiden. Vanuit EZ en het ministerie van Onderwijs werd steeds een warm pleidooi gehouden voor soepeler toelating van de broodnodige (bèta) talenten, terwijl het ministerie van Justitie juist extra barrières opwierp. Uiteindelijk werd besloten tot één loket voor de toppers van buitenaf, waar zij binnen een kort tijdsbestek alle documenten konden krijgen om hier aan slag te kunnen en zich in Nederland te vestigen. Tot op heden moest wel altijd een arbeidscontract worden voorgelegd.

Het pleidooi om die eis te laten vallen, past in het beleid van EZ om de kenniseconomie van nieuwe impulsen te voorzien. Andere maatregelen kregen eerder al een gezicht in de zogenaamde ‘groeibrief’ van Economische Zaken, waarin onder meer is geregeld dat het midden- en kleinbedrijf een voucher ter waarde van 7500 euro krijgt om onderzoek uit te zetten bij een hogeschool of universiteit. Dergelijke projecten liggen nu verankerd in de begroting van minister Brinkhorst. EZ hamert verder op de smart mix, waarbij kennisinstellingen en ondernemers samenwerken om onderzoeksresultaten zoveel mogelijk te gelde te maken.
In totaal heeft Economische Zaken komend jaar voor bijna 65 miljoen euro aan innovatiegeld beschikbaar. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?