Terug naar overzicht

HBO-raad steekt extra innovatiegeld in lectoren

In de begroting van OCW is extra geld uitgetrokken voor kennisinnovatie in het hbo. Het gaat om 2,9 miljoen voor 2006, en 14,6 miljoen voor de jaren erna. De HBO-raad wil dit geld gebruiken om meer lectoren aan te stellen, en ook om ze meer financiële armslag te geven.

Over de precieze besteding van het geld moeten nog afspraken gemaakt worden met het ministerie. De HBO-raad denkt dat dit binnen een paar maanden duidelijkheid zal opleveren. Het bedrag staat vooralsnog apart genoemd van dat voor de lectoren. Daarvoor blijft jaarlijks 34,6 miljoen euro begroot.

Naast deze begrotingsposten is er ook vijf miljoen per jaar beschikbaar voor ‘kenniscirculatie’. Hierbij gaat het om een betere kennisuitwisseling met het midden- en kleinbedrijf, iets waar de lectoren ook een belangrijke rol in spelen. (OvB)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?