Terug naar overzicht

InHolland koopt half Nyenrode op

Hogeschool InHolland verwerft een belang van vijftig procent in de Universiteit Nyenrode. Privaat en publiek onderwijs slaan voor het eerst de handen ineen.
Studenten van InHolland kunnen straks eenvoudig doorstromen naar een masteropleiding van Nyenrode. Wellicht komt er een Nyenrode-bachelor aan de Hogeschool InHolland. De instellingen gaan bovendien samen bedrijfskundig onderzoek doen.

‘Nyenrode is een sterk merk’, zegt een woordvoerder van InHolland. ‘Daar kunnen wij profijt uit trekken. Het imago van Nyenrode is voor ons niet verkeerd.’ Samenwerking tussen hogescholen en universiteiten kwam al eerder voor, maar dat een publieke instelling de helft van een private universiteit opkoopt, is nieuw.

InHolland heeft formeel ‘geen enkel commercieel belang’ bij de samenwerking. Het is echter duidelijk dat de hogeschool vooruit loopt op het ‘open bestel’ dat de komende jaren zou kunnen worden ingevoerd in het hoger onderwijs. In zo’n bestel zouden ook commerciële aanbieders zoals Nyenrode of de LOI publiek gefinancierde opleidingen kunnen aanbieden. InHolland is op deze manier de concurrentie voor. ‘Van minister Hermans moesten we commerciëler worden, dus dat doen we’, zegt een woordvoerder.
Beide instellingen storten 2,5 miljoen euro op de rekening van de ‘Vennootschap Universiteit Nyenrode’, die in oprichting is. En belangrijker: de komende vier jaar investeert InHolland nog eens tien miljoen euro in de samenwerking. De Universiteit Nyenrode houdt zijn begroting geheim, maar spreekt wel van een ‘forse investering’ in het onderzoek.

Volgens Jos Elbers, collegevoorzitter van de Hogeschool InHolland, hoeft niemand bang te zijn dat de hbo-instelling publiek geld investeert. Publieke en private activiteiten blijven gescheiden. ‘Dat is een kwestie van goed boekhouden’, zegt hij daarover in NRC Handelsblad.

InHolland heeft volgens de vooraanmeldingen van de IB-groep te kampen met een dramatische daling van het aantal eerstejaars en moet zijn imago verbeteren. Daar zou deze samenwerking bij kunnen helpen.
Het ministerie wil niets anders kwijt dan dat er geen belemmering is voor de samenwerking. Over de wenselijkheid laat Rutte zich niet uit. Maar van een liberale bewindsman kan niet verwacht worden dat hij zich tegen zulk marktdenken zal verzetten. (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?