Terug naar overzicht

Koopman wil bundeling kennisinstellingen West-Brabant

Kennisinstellingen als Avans Hogeschool, de NHTV, de Hogeschool Zeeland en de Universiteit van Tilburg zouden hun krachten moeten bundelen om samen met het bedrijfsleven van Zeeland, West- en Midden-Brabant een tegenwicht te bieden voor de vernieuwingsimpulsen in oostelijk Noord-Brabant. Dat bepleitte Harry Koopman, bestuursvoorzitter van Avans Hogeschool gisteren in een toespraak voor de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor West-Brabant Rewin.
De bundeling zou in samenwerking met de twee provinciale overheden gestalte moeten krijgen. Vanuit de rijksoverheid zou eerder het ministerie van Economische Zaken dan het ministerie van OCW een rol moeten spelen.

Koopman stelde zich overigens kritisch op tegen met name de rijksoverheid, die het de hogescholen volgens hem vaak onnodig moeilijk maakt om flexibel in te spelen op wat de buitenwereld vraagt. ‘Ongetwijfeld herkent u mijn beeld van een politiek circuit in Den Haag, dat in een eigen werkelijkheid leeft, die geheel losgezongen is van wat er in de maatschappij gebeurt en nodig is’, zo hield hij zijn ondernemersgehoor voor.

Hij prees zijn hogeschool aan als een innovatieve kennisinstelling waarmee het goed samenwerken is. Hij wees onder meer op de verfrissende inbreng van studenten op stageplaatsen in het bedrijfsleven, en op projecten binnen het onderwijs waarbij docenten en studenten op verzoek bedrijfsproblemen aanpakken. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?