Terug naar overzicht

Lezing over ondernemen in lage loonlanden

Tom Overeen, manager bij Interbrew geeft vanavond om vijf uur de lezing ‘Bedrijfsverplaatsing binnen de EU’ in de Waalse kerk in Breda.

Het gaat over de mogelijkheid die Nederlandse bedrijven hebben om in lage loonlanden als Hongarije te produceren of zich zelfs te vestigen. Dit kan nu door de uitbreiding van de EU. Deze ontwikkeling heeft grote consequenties voor de bedrijfsvoering.

Deze avond is de eerste van een driedelige lezingcyclus en wordt georganiseerd door de Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) in Breda, in samenwerking met het Bredase accountants- en belastingadviesorganisatie Witlox/ vcs. Academiedirecteur Hans van den Beek is blij met het wederzijdse profijt van de lezingen: ‘Voor ons als academie hebben deze avonden een inhoudelijk waarde die aanvullend is op het studieprogramma. Voor Witlox/vcs is het een manier om in contact te komen met studenten. Veel studenten van ons zijn daar ondertussen werkzaam.’

Voor studenten Accountancy en Bedrijfseconomie uit het derde of vierde jaar zijn de lezingen verplicht, wel staan er studiepunten tegenover. Ook worden er prijzen verloot tijdens de lezingen, zoals enkele reizen binnen Europa. Andere studenten zijn ook welkom vanavond en tijdens de komende twee lezingen.

‘Corporate Governance’ dat zoveel betekent als ‘fatsoenlijk ondernemen’ is het thema van de volgende bijeenkomst op 16 november. De spreker van die avond is Edith Hooge. Zij is als lector per 1 oktober verbonden aan de AAFM en de Academie voor Management en Bestuur in ‘s- Hertogenbosch.
Op 14 december vindt de laatste lezing ‘IFRS- debat’ plaats. Deze avond heeft de vorm van een debat en gaat over de voor- en nadelen van de systeemwijzigingen in de jaarverslaggeving. De jaarverslaggeving wordt volgens de Europese regelgeving meer gecentraliseerd.

De lezingen zijn van 17.00 tot 20.00 in de Waalse kerk aan de Catharinastraat in Breda. Er wordt gezorgd voor drank en hapjes. Voor vanavond zijn nog enkele plaatsen vrij. Aanmelden voor vanavond of voor de andere lezingen kan bij directiesecretaresse Cia Molenschot, 076-5250656. (RW)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?