Terug naar overzicht

‘Miljoenenvordering van de commissie Schutte hindert rechtspleging’

Norbert Verbraak, bestuursvoorzitter van Fontys Hogescholen, vindt het ’triest’ dat de hbo-fraudezaak ‘nu al voorzien is van een prijskaartje’. Dat zei hij vanmiddag bij de opening van het studiejaar. Hij meldde verder dat staatssecretaris Rutte in het gesprek met een hbo-delegatie twee weken geleden ‘vreselijke mededelingen’ had gedaan.
‘Hoewel de vorige staatssecretaris niet vanwege de verhouding met het bestuurde veld is weggestuurd, kan ik u meedelen dat wij weer in gesprek zijn met het ministerie en de staatssecretaris, die ons vervolgens de meest vreselijke mededelingen heeft gedaan’, sprak Verbraak sarcastisch.
Dat de afwikkeling van de ‘hbo-fraude’ door de commissie Schutte Verbraak ergert, had hij al eerder laten blijken. Zo ook nu: ‘Zelfs over het Schutte-trauma hebben wij voor het eerst sinds Hermans weer eens een inhoudelijk overleg gehad. Heel goed, constructief, alhoewel het triest is om te moeten melden dat de affaire nu al voorzien is van een prijskaartje. Opbrengst voor Zalm. Een prijskaartje dat een onbevangen rechtspleging in de weg staat.’

Nog meer ‘vreselijks’ had Rutte voor het hbo en de universiteiten in petto: de uitsluiting voor bekostiging van studenten ouder dan 30 jaar. ‘Een maatregel die juist het hbo met zijn vele tweedekansers treft: ruim 70 duizend’, klaagde Verbraak, die in zijn eigen instelling zo’n 8 duizend 30-plusssers ingeschreven heeft staan. ‘De vraaguitval zal enorm zijn. Hele studierichtingen zullen verdwijnen. Wéér een dreun voor het technisch beroepsonderwijs. Maar ook de christelijke en rooms-katholieke theologie kunnen we begraven. Of het architectuuronderwijs. Of de emancipatie van een groeiende groep allochtonen.’

Verbraak ziet in de maatregel een nieuwe stap in de richting van de ‘impliciete beleidsdoelstelling’ het hoger onderwijs te privatiseren. ‘Ofwel de invoering van een open bestel. Hoewel een behoorlijk politiek debat niet heeft plaatsgevonden, ervaren wij dat tot de privatisering van het hoger onderwijs is besloten.’
Een ontwikkeling waar de sector zich dan maar beter op kan voorbereiden. De voorzitter van Fontys pleit in dat kader voor meer flexibiliteit en voeling met de markt. ‘Onze nieuwe concurrent is de LOI en Phoenix University. Die hanteren niet de cao-hbo. En houden zich evenmin bezig met achterhoedegevechten over de vraag of de geroosterde bedrijfstijd wel genoeg vakantiedagen bevat. De kans dat de cao van binnenuit verandert, is voorbij. De externe concurrentie zal er korte metten mee maken.’ (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?