Terug naar overzicht

Rutte legt het allemaal uit: ‘Kwaliteit gaat boven kwantiteit’

Het is beter de beste buitenlandse studenten te selecteren en die een beurs te geven, in plaats van, zoals nu, zoveel mogelijk buitenlandse studenten. Zo legde staatssecretaris Rutte woensdag uit waarom hij de studenteninstroom uit niet-Europese landen niet meer wil bekostigen.
Rutte sprak bij de opening van het academisch jaar aan de Windesheim-hogeschool in Zwolle.
Rutte benadrukte dat er geen einde komt aan de internationalisering, maar dat er een andere invulling aan wordt gegeven. Hij kondigde een beurzenprogramma voor die talentvolle studenten aan. Het zou ook gericht zijn op de stimulering van instroom in bepaalde sectoren, zoals de bètastudies. ‘Ons idee is: kwaliteit gaat boven kwantiteit’, aldus de staatssecretaris.

Ook voor de plannen om 30-plussers in het hoger onderwijs niet meer te bekostigen kwam hij met een onderbouwing. ‘We vinden dat de overheid verantwoordelijk is voor jongeren, om die voor te bereiden op een zo hoog mogelijke arbeidskwalificatie. De overheid is dus niet verantwoordelijk voor mensen die op latere leeftijd gaan studeren.’
Rutte verwacht dat 30-plussers wel op kosten van hun baas een hoger collegegeld kunnen betalen. ‘Bovendien zijn er voor werknemers fiscale mogelijkheden als tegemoetkoming in de studiekosten.’

Centraal bij alle plannen staat voor Rutte het doel de kwaliteit te verhogen zonder verruiming van het budget. Als belangrijkste probleem daarbij ziet hij dat studenten te lang over hun studie doen. ‘Dat is zonde, want daardoor smeren we de beschikbare 2,7 miljard voor hoger onderwijs uit over veel meer studenten dan noodzakelijk. Ook trage studenten consumeren mee uit die pot. Dat lijkt me niet wijs, dat is verdunning van de middelen.’
Vandaar het plan om studenten veel meer collegegeld te laten betalen als ze een meer dan jaar langer over hun studie doen dan er voor staat. Om een en ander te reguleren krijgen studenten straks een ‘studietegoed’ bestaande uit een aantal eenheden van een half jaar, gebaseerd op de benodigde studieduur. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?