Terug naar overzicht

Studenten met handicap kritisch over hogescholen

Extra tentamentijd, toegankelijke gebouwen, een aangepast rooster: studenten met een handicap maken gebruik van allerlei speciale regelingen en voorzieningen. De voorlichting daarover kan stukken beter, vinden ze. Maar er is nog wel meer aan te merken op het gehandicaptenbeleid van de hogescholen.
Dat blijkt uit onderzoek van het Leidse onderzoeksbureau Choice onder meer dan twintigduizend studenten in het hoger onderwijs. Het is de eerste keer dat zo’n grote groep studenten naar eventuele handicaps is gevraagd. Van alle geënquêteerden zegt 5,5 procent een beperking te hebben. Waarschijnlijk ligt dat percentage in werkelijkheid iets hoger, want sommige studenten zijn juist door hun handicap moeilijk bereikbaar. Van de 600.000 studenten in het hoger onderwijs hebben er dus zeker 30.000 een handicap.
Bijna de helft van hen lijdt aan dyslexie: 48 procent. Psychische klachten en chronische ziekte komen onder respectievelijk twaalf en elf procent van de gehandicapten voor. Negen procent heeft een bewegingsbeperking. Daaronder vallen dwarslaesies en spierziekten, maar ook rsi. De rest heeft last van energietekort (zeven procent), pijnklachten (vijf procent), gezichtsstoornis (idem) en gehoorstoornis (twee procent).

De geënquêteerden in het hbo geven hun instellingen gemiddeld een magere 6,3 als rapportcijfer. Ze zijn vooral ontevreden over de Hanzehogeschool Groningen, InHolland en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Een stuk hoger scoren de Christelijke Hogeschool Windesheim, Saxion en Fontys Hogescholen.
De voorlichting is het zwakke punt van de instellingen. Daardoor komen veel studenten er pas laat achter welke mogelijkheden de instellingen kunnen bieden. De Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en de Hanzehogeschool scoren voor dit aspect zelfs minder dan vijf punten. De beste voorlichting geeft Saxion Hogescholen, maar zelfs die krijgt daarvoor slechts een 6,6.

Gebouwen en hulpmiddelen zijn over het algemeen het probleem niet. Zelfs studenten met een bewegingsbeperking zijn relatief tevreden over de toegankelijkheid en aanpassingen. Er waren echter zo veel studenten die geen mening hadden over de gebouwen, dat die score niet in de instellingenranglijst is meegenomen.
Slechtzienden oordelen het mildst over de voorzieningen en geven gemiddeld een 6,7. Studenten met een bewegingsbeperking – onder meer de rolstoelgebruikers en rsi-patiënten – geven een 6,2 en zijn daarmee bijna het meest kritisch. Alleen studenten met pijnklachten waarderen alles nog lager; zij geven gemiddeld een 5,9. (BB/HOP)

Waardering grote hogescholen:

Chr. Hogeschool Windesheim 6,78
Saxion (totaal) 6,70
Fontys totaal 6,56
Hogeschool Rotterdam 6,48
Hogeschool Leiden 6,47
Hogeschool van Amsterdam 6,47
Artez Arnhem/Zwolle 6,47
Hogeschool Arnhem/Nijmegen 6,43
Haagse Hogeschool 6,41
Avans Breda/Den Bosch 6,25
Hogeschool van Utrecht/A’foort 6,17
Hogeschool Zuyd (totaal) 6,06
NHL Leeuwarden 5,85
InHolland (totaal) 5,81
Hanzehogeschool Groningen 5,75

Gemiddeld hbo 6,30

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?