Terug naar overzicht

Vandaag eerste nummer van nieuwe hogeschoolkrant Punt

Punt, de nieuwe hogeschoolkrant die in de plaats komt van de hogeschoolkranten Skoop en Impuls, ligt vandaag voor het eerst in de bakken. De krant is een uitvloeisel van de samensmelting van de Hogeschool Brabant en de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch tot Avans Hogeschool.
Voor de redactie was de aanpassing aan de veranderde situatie aanleiding tevens een grondige vernieuwing van de formule door te voeren. Die komt onder meer tot uiting in nieuwe rubrieken en een nieuwe vormgeving en. Wat blijft is de journalistiek onafhankelijke status van de redactie, vastgelegd in het redactiestatuut.

Deze website, waarop het dagelijks nieuws over de hogeschool en haar omgeving is te lezen, is op 16 augustus al omgedoopt van Skoop/Impuls tot Punt.
Het webadres luidt nu: punt.avans.nl. Voorlopig blijven daarnaast de oude webadressen van Impuls en Skoop actief. Op een nader te bepalen tijdstip zullen die echter worden opgeheven. Wie dus zelf een van die oude adressen onder ‘favorieten’ op zijn computer heeft opgeslagen doet er wijs aan dat alvast te vervangen door het nieuwe. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?