Terug naar overzicht

Vandaag spoeddebat over ‘graaicultuur’ OCW

Klachten over de ‘graaicultuur’ op het ministerie van OCW blijken juist. De ambtelijke top heeft zichzelf de afgelopen jaren verrijkt met onterechte bonussen en te hoge loonschalen. Vanmiddag moet in een spoeddebat blijken of de Tweede Kamer de door minister Van der Hoeven aangekondigde maatregelen toereikend vindt.

Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat de ambtelijke top van OCW de laatste jaren voor in totaal 1,4 miljoen euro aan bonussen en extra’s heeft ontvangen. Enige voorbeelden: ambtenaren kregen al bij aanvang van hun werkzaamheden toelages voor uitstekend functioneren, eenmalige extra’s van 500 euro werden meer dan twintig keer ten onrechte toegekend. Daarnaast werd nog een keer een onterechte bonus uitgekeerd van 17.500 euro, en een van ruim 9300 euro.

Het rapport van de Algemene Rekenkamer komt niet uit de lucht vallen. In mei werd politiek Den Haag opgeschrikt door een brief van anonieme ambtenaren die bij de oppositiepartijen melding maakte van een ‘graaicultuur’ aan de top van het departement. Minister van der Hoeven werd daarop door de Tweede Kamer op het matje geroepen, en na een stevig debat ging zij akkoord met onafhankelijk onderzoek. Daarnaast zegde de minister toe zelf aan de slag te gaan om de mentaliteit op het ministerie aan te pakken.
Hoe voortvarend ze daarbij te werk is gegaan, zal blijken uit het spoeddebat dat vandaag op het Binnenhof volgt. Politieke partijen laten massaal weten verontrust te zijn over de toestand op OCW. Van der Hoevens eigen CDA wil dat de Rekenkamer de beloning van de ambtelijke top bij alle ministeries onder de loep neemt. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?