Terug naar overzicht

Veel studiepunten cadeau bij hbo-godsdienst

Het niveau van de hbo-opleiding ‘godsdienst en pastoraal werk’ laat op veel plaatsen flink te wensen over. De deeltijdstudenten waarop deze studies doorgaans drijven, krijgen veel te veel vrijstellingen. Fontys geeft deze groep zelfs de helft van de studiepunten cadeau.

Dat blijkt uit het visitatierapport dat deze week aan de HBO-raad is aangeboden. Ook hogescholen Windesheim en de EFA nemen het niet zo nauw met de studielast. Direct gevolg is dat het hbo-niveau in gevaar komt. Het wel zeer ruimhartige vrijstellingsbeleid is de meest in het oog springende kritiek van de visitatiecommissie die deze week aan de HBO-raad rapporteerde.

De Educatieve Faculteit Amsterdam geeft propedeusestudenten een vrijstelling van eenderde van het aantal studiepunten en Windesheim de helft. Fontys gaat zelfs verder en geeft ook ouderejaars de helft van de studiepunten cadeau. De opleiding beargumenteert dit door te wijzen op de vooropleiding en (werk-)ervaring van deeltijdstudenten in het algemeen. Ze beoordeelt studenten niet afzonderlijk. De commissie vindt een zo omvangrijke generieke vrijstelling niet gerechtvaardigd. Om het hbo-niveau te waarborgen, moeten de hogescholen hun programma’s verzwaren.

Qua bedrijfsvoering hangen de opleidingen, die ook wel tweedegraads theologie worden genoemd, rond de kritische ondergrens. Het formaat van de opleidingen is nergens echt groot en de studentenpopulatie bestaat grotendeels uit oudere deeltijders, die lang over hun studie doen. Het personeel is over het algemeen enthousiast, maar is vaak met te weinig mensen. Volgens de commissie is een aantal opleidingen al met verbeterplannen aan de slag. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?