Terug naar overzicht

Vier Avans-opleidingen bovenaan

In de Keuzegids Hoger Onderwijs 2004 staan vier opleidingen van Avans Hogeschool op de eerste plaats. Tien staan er in de top drie. De Bossche vestiging handhaaft zich als best gewaardeerde brede hogeschool, maar moet die positie nu delen met de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en Windesheim in Zwolle.
De resultaten van het ‘Choice’-onderzoek, worden pas over ruim een maand in de Keuzegids gepresenteerd, maar zijn nu al aan de instellingen ter beschikking gesteld. Het onderzoek meet de tevredenheid van studenten bij diverse opleidingssoorten (sectoren) van universiteiten en hogescholen. Ieder jaar komen weer andere sectoren aan de beurt. Dit jaar waren negentien Avans-opleidingen betrokken.
De eerste plaatsen werden behaald door de voltijd opleidingen Communication & Multimedia Design (Breda), Commerciële Economie (Breda) en Informatica (‘s-Hertogenbosch) en door de deeltijdopleiding Technische Informatica (Breda). Een tweede plaats was er voor de voltijdopleidingen Autonome Beeldende Kunst en Vormgeving van de Bossche kunstacademie, en de Bredase voltijdopleidingen Bedrijfskundige Informatica en Elektrotechniek. Commerciële Economie (voltijd) in ‘s-Hertogenbosch en Technische Informatica (voltijd) in Breda eindigden op een derde plaats.
Lage plaatsen waren er voor vier Bredase opleidingen: Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (voltijd), Pabo (deeltijd), Verpleegkunde (voltijd) en Werktuigbouwkunde (voltijd). De andere onderzochte opleidingen belandden op een plaats boven of rondom het midden. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?