Terug naar overzicht

Academies gaan verschillend met OV-staking om

‘Geen vrijstelling voor de lessen’ vanwege de openbaar-vervoerstaking aanstaande donderdag. Dat is de studenten van de Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) in Breda vandaag per e-mail meegedeeld. Maar de Pabo past roosters aan en verschuift deadlines om studenten niet in de problemen te brengen. Weer andere academies beraden zich nog.
Donderdag zal naar verwachting het openbaar vervoer in het hele land platliggen door een staking van de vervoersbonden tegen het kabinetsbeleid. Veel studenten van Avans Hogeschool zijn afhankelijk van trein- en streekvervoer.

Het weerhoudt de directie van de AAFM niet studenten te sommeren aanwezig te zijn. Directeur Harrie van Beek: ‘Iedereen wist een week van tevoren dat er donderdag geen treinen en bussen rijden en kan zich dus bezinnen op alternatieven’. Volgens hem zijn er genoeg manieren om toch op school te kunnen komen. ‘Studenten kunnen bijvoorbeeld hun ouders eens lief aankijken om de auto te lenen of een afspraak maken met andere studenten om samen te rijden.’

Adjunct-directeur Yvonne Aronson van de Pabo ziet dat anders. ‘Wij zijn toch klantvriendelijk?’ Zij beschouwt de staking als een overmachtsituatie, waarmee de Pabo rekening heeft te houden. ‘We zijn een regionale opleiding. Ik denk dat minstens de helft van onze studenten van buiten Breda komt. Studenten moeten de hogeschool per openbaar vervoer kunnen bereiken.’
Donderdag begint aan de Pabo een tentamenweek. Het zou eigenlijk de laatste gelegenheid zijn waarop vierdejaars studenten een tentamenwerkstuk kunnen inleveren. Er is nu een nieuwe deadline voor volgende week vastgesteld. Lessen gaan wel door, maar er wordt rekening mee gehouden dat niet iedereen er kan zijn.

Bij de Academie voor de technologie van Gezondheid en Milieu (ATGM) zijn donderdag geen tentamens en kan men er iets luchtiger mee omspringen. De directie van de ATGM laat de docenten in overleg met hun studenten afspraken maken.
Bij sommige andere academies had men vanmiddag nog geen standpunt ingenomen over de wijze waarop met de situatie wordt omgesprongen. (FG, PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?