Terug naar overzicht

Avans Hogeschool komt vaak goed mee in visitaties

De opleidingen van Avans Hogeschool worden door de bank genomen positief beoordeeld door visitatiecommissies. Uit een lijst opgesteld door het ministerie van OCW blijkt dat Avans minder onvoldoendes dan gemiddeld krijgt uitgedeeld, en meer dan gemiddeld kwalificaties ‘excellent’.

Opvallend is dat ook de locaties Breda en Tilburg (de voormalige Hogeschool Brabant) heel behoorlijk uit de visitaties komen. Dit in afwijking van de resultaten van de tevredenheidsonderzoeken van Keuzegids en Elsevier; daarin blijven bovenmatig veel Avans-opleidingen in Breda en Tilburg achter bij het gemiddelde niveau, zo bleek enkele weken geleden.
Voor Avans Breda/Tilburg noteert het rapport van OCW 24,4 procent onvoldoendes tegen 4,9 procent beoordelingen ‘excellent’. De Bossche locatie doet het nog beter: 18,4 procent onvoldoendes tegen 7,9 procent keer ‘excellent’.
Het landelijk gemiddelde is in beide categorieën ongunstiger dan de scores van Avans: 25,7 procent onvoldoendes en 3,9 procent kwalificaties ‘excellent’.

De cijfers van OCW zijn totaalscores voor alle visitatie-beoordelingen per instelling, op alle onderdelen. Ze maken geen onderscheid tussen opleidingen, en geven niet aan op welke aspecten de goede en minder goede beoordelingen betrekking hebben. (FG)

Zie OCW-rapport ‘Kennis in Kaart’ (formaat: pdf).

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?