Terug naar overzicht

Avans moet factuur van O&O voldoen

Een al anderhalf jaar slepende zaak tussen de Hogeschool Brabant en het Bredase commerciële onderwijsbedrijf Opleiding & Ontwikkeling (O&O) is vorige maand beslecht in het nadeel van de hogeschool. De rechtsvoorganger van Avans meende een bedrag van 18.673,57 euro, door O&O in rekening gebracht, niet te hoeven betalen. De rechter dacht daar anders over.
O&O verzorgde tot voor enkele jaren delen van het onderwijs voor de Hogeschool Brabant. In 2000 werd het belangrijkste contract door de hogeschool opgezegd. In februari 2002 ontstond commotie rond het bedrijf vanwege de sleutelrol die het zou hebben gespeeld in de ‘hbo-fraude’. Kort daarna staakte O&O zijn activiteiten.

De hogeschool vond dat de omstreden factuur niet terecht was omdat O&O niet had aangetoond dat er onderwijsinspanningen tegenover stonden. O&O vond echter dat er contractueel niets over onderwijsinspanningen was vastgelegd; wel is overeengekomen, dat wordt betaald voor studenten uit het O&O-traject die hun examen halen. De examencommissie van de hogeschool moest daarvoor de examenresultaten goedkeuren. Omdat dat met de betrokken vijf studenten het geval was, oordeelde de rechter, mr. Verhagen-Coopmans, dat de hogeschool de rekening verschuldigd is.
Twee extra claims die de partijen tegen elkaar hadden uitgebracht werden door de rechter afgewezen.

Na verrekening met niet aangevochten nog openstaande rekeningen over en weer, resteerde een bedrag van 8.525,80 euro plus rente, dat de rechter Avans opdroeg aan O&O te betalen. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?