Terug naar overzicht

Debat over lenen laait hoog op

‘Studenten moeten niet zo bang zijn om te lenen. Na een hbo-studie verdient een afgestudeerde veertig tot vijftig procent meer dan de gemiddelde Nederlander, dan moet je in staat zijn om een lening af te lossen.’ Dat betoogde PvdA Tweede-Kamerlid Martijn van Dam gisterenmiddag in de aula van de hogeschoollaan in Breda.

Daar vond de discussie plaats over het Hoger Onderwijs met als speciale gasten Martijn van Dam en Kim Toering, voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Aan de hand van een drietal stellingen werd er gediscussieerd over de afschaffing van studiefinanciering, collegegelddifferentiatie en selectie aan de poort.
De onderwerpen nodigden uit tot verhitte discussies. De dertig studenten, die de zaal voor eenderde vulden, compenseerden de lage opkomst met hun actieve houding.
Kim Toering is enthousiast over de betrokkenheid van de aanwezigen en verbaast zich over de veelzijdigheid aan opvattingen onder de studenten. ‘Ik heb zelden meegemaakt dat tijdens een discussie binnen dezelfde hogeschool de meningen zo verdeeld waren.’
Een aantal studenten had geen problemen met lenen. ‘Als je dat niet wilt dan ga je toch gewoon eerst een paar jaar werken na de middelbare school’, riep een studente van de NHTV door de zaal.
Sommigen vonden dat ze door te studeren ook een bijdrage leveren aan de kennissamenleving. ‘Ik studeer niet om later veel geld te verdienen, ik wil iets betekenen voor onze samenleving’, zei een jongen met een nobele inslag. ‘Moet ik dan een studie gaan kiezen waarvan ik weet dat ik er meer geld mee verdien, omdat ik anders mijn lening niet kan aflossen?’ Dat risico van ‘calculerende’ studiekeuze is een van de argumenten waarom de LSVB pleit voor de studietax, een niet persoonsgebonden afbetalingstelsel waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.
Martijn van Dam is voor een stelsel waarin iedere afgestudeerde gedurende vijftien tot twintig jaar 4 procent van zijn inkomen betaalt om de studieschuld af te lossen. De LSVb vindt deze manier van studieschuld aflossen niet sociaal genoeg. De meningen over dit hete hangijzer blijven verdeeld. Tijdens de borrel werd er nog druk nagepraat met de gastsprekers. De organisatie van deze middag was in handen van de Hogeschoolstudentenraad en de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer (NHTV). (RW)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?