Terug naar overzicht

Excuses voor student na falende begeleiding

De deeltijdopleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) in Breda heeft gisteren, tijdens een zitting van het College van Beroep, excuses aangeboden aan een student.

De opleiding heeft erkend dat in het afstudeertraject van de student fouten zijn gemaakt.

De deeltijdstudente SPH had een klacht ingediend omdat ze door falen van haar begeleider niet is geslaagd voor haar ‘meesterproef’. De klacht hield in dat de docent die de studente als consulent was toegewezen, haar plan van aanpak onterecht had goedgekeurd. Achteraf gezien had er geen groen licht voor het starten van haar meesterproef gegeven mogen worden, omdat haar plan niet aan de eisen voldeed die gesteld worden aan het afstudeeronderzoek. Bovendien was het plan van aanpak, op wat kleine verbeteringen na, ook door twee andere docenten goedgekeurd.

‘Ik vind het terecht dat mijn eindversie is afgekeurd. Mijn meesterproef had inderdaad niet het niveau wat verwacht wordt van een afgestudeerde SPH-er. Ik wil ook graag trots zijn op mijn diploma. Dat ik opnieuw moet afstuderen heb ik al geaccepteerd. Ik zit hier alleen omdat ik excuses en erkenning wil’, aldus de benadeelde studente.

André Walraven, locatiecoördinator van Social Work deeltijd in Breda, gaf toe dat er fouten zijn gemaakt. Toen bleek dat de consulent niet functioneerde, is hij vervangen door André Walraven. Ook zijn er maatregelen genomen om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen. Walraven noemt het voor de studente een ‘pijnlijk incident’ en is blij met het signaal dat de studente gaf.
Toch vindt Walraven het te betreuren dat de studente voor het juridische pad heeft gekozen om tot een oplossing te komen. ‘Ik had liever gehad dat je er over gesproken had, maar wil je recht en motivatie niet ontnemen om op deze manier te handelen.’

Tijdens de zitting bleek de studente met haar klacht bij het College van Beroep aan het verkeerde adres te zijn. Nog voordat het college aan een formele uitspraak toekwam gaf voorzitter mr. Rik Koopman al te kennen dat het college niet bevoegd is. Volgens de regels kan men geen uitspraken doen over examenbeoordelingen. De klacht was daardoor niet ontvankelijk.

Toch ging Koopman in op de complicaties van de zaak. Hij wees erop dat de examencommissie niet anders kon dan een onvoldoende geven voor de meesterproef. De examencommissie moet immers de waarde van het diploma waarborgen. De voorzitter gaf toe dat het probleem hiermee niet is opgelost, en adviseerde de student in gesprek te gaan met de school.

De studente kondigde aan dat ze het collegegeld dat ze betaald voor de opgelopen
studievertraging vergoed wil. Hierover zal ze gaan praten met de school. Overigens toonde ze zich blij met de excuses. (RW)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?