Terug naar overzicht

Fraudemiljoenen toch naar de staatskas

De terug te vorderen ‘fraudegelden’ uit het hoger onderwijs vloeien toch terug naar de staatskas. Regeringspartijen CDA, VVD en D66 gaven deze week geen steun aan een motie van GroenLinks, waarin de regering wederom werd gemaand het geld voor het onderwijs te behouden.  
Minister Zalm (Financiën) had het GroenLinks-voorstel tijdens de financiële beschouwingen van vorige week ontraden. De bewindsman wil dit jaar 48 miljoen euro uit het onderwijs terug zien: geld dat volgens de commissie-Schutte ten onrechte aan instellingen is uitgekeerd. Daar gaat alleen een bedrag af voor de onkosten die de commissie maakte, wat uit zal komen op tien tot twaalf miljoen. Saillant detail is overigens dat de ‘gefraudeerde’ miljoenen normaal gesproken eerlijk onder de instellingen waren verdeeld.  

Toen de onregelmatigheden in de onderwijsbekostiging in 2001 zichtbaar werden, was de Tweede Kamer duidelijk geweest: geld dat de instellingen ten onrechte hadden gekregen, moest terug naar het ministerie. Die zou het dan verdelen onder universiteiten en hogescholen die hun handen schoon gehouden hadden.  
De economisch zware tijden noopten het huidige kabinet echter de miljoenen voor de staatskas op te eisen. De Kamer gaat daar nu mee akkoord, zij het met flinke tegenzin: de motie werd door alle oppositiepartijen behalve de Groep Wilders gesteund. Regeringspartij D66 was bij eerdere debatten positief over het streven van GroenLinks, om zich op het laatste moment alsnog aan de coalitiemores te conformeren.  (Tdo/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?