Terug naar overzicht

Keuzegids en Elsevier: veel Bossche opleidingen in de topdrie

Avans Hogeschool wil in 2006 over de hele linie in de topdrie staan. In Den Bosch lukt dat aardig, zo blijkt uit de nieuwe tevredenheidsonderzoeken van Keuzegids en Elsevier. Maar in Breda en Tilburg is Avans er nog lang niet. Punt heeft alle resultaten van Avans-opleidingen op een rij gezet.

De voormalige Hogeschool ‘s-Hertogenbosch scoorde onder haar eigen naam de laatste jaren al goed. De vraag was, of het succes kon worden volgehouden onder de vlag van Avans.
Voorlopig ziet het er goed uit. In de Keuzegids 2004-2005, die volgende week verschijnt, benaderen opnieuw diverse Bossche opleidingen de top; Informatica werd dit jaar zelfs eerste. In totaal staan nu acht opleidingen van Avans Hogeschool ‘s-Hertogenbosch in de topdrie: Informatica, Autonome Beeldende Kunst, Vormgeving, Bestuurskunde, Bedrijfseconomie, Commerciële Economie, Technische Bedrijfskunde en Elektrotechniek. Ook de meeste andere opleidingen halen bovengemiddelde scores, en geen enkele opleiding, met uitzondering van de deeltijdopleiding Personeel en Arbeid, staat in de onderste gelederen.
In de ranglijst van brede hogescholen staat Avans ‘s-Hertogenbosch door de goede resultaten op een gedeelde eerste plaats met Windesheim in Zwolle en de Hogeschool Arnhem en Nijmegen.
Het beeld van de Keuzegids wordt bevestigd door het concurrerende jaarlijkse onderzoek van Elsevier, dat deze week werd gepubliceerd. Bij Elsevier staan nu negen van de dertien onderzochte Bossche Avans-opleidingen in de topdrie, waarvan vier op een (al dan niet gedeelde) eerste plaats.

Heel wat problematischer staan veel opleidingen van Avans Hogeschool Breda en Tilburg er voor. Van de dertig voltijdopleidingen staan er niet minder dan twaalf onderaan of bijna onderaan op de ranglijsten.
De drie eerste plaatsen voor de opleidingen Commerciële Economie, Bedrijfskundige Informatica en Communication and Multimedia Design (CMD) wegen daar niet tegenop. De goede scores van de twee eerstgenoemde opleidingen waren gezien de resultaten bij eerdere onderzoeken geen grote verrassing. Wel nieuw is de topklassering van CMD: de jonge opleiding was nog niet eerder tegen het licht gehouden.
Ook het beeld in Breda en Tilburg wordt door Elsevier bevestigd. Van de zeventien onderzochte opleidingen staan er slechts twee in de topdrie, zes staan er onderaan of bijna onderaan.
Voor de voormalige Hogeschool Brabant is door de talrijke lage klasseringen de topdrie nog ver verwijderd. In de Keuzegids-ranking van hogescholen staan de twee vestigingen lager dan ooit. Tilburg is de vijfentwintigste, Breda de achtentwintigste van drieënveertig instellingen. (FG)

De Avans-opleidingen in de Keuzegids 2004-2005.
De Avans-opleidingen in Elsevier: De beste studies 2004.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?