Terug naar overzicht

Links ontevreden over Van der Hoeven in ‘hbo-fraude’

Wederom verscheen minister Van der Hoeven voor de Tweede Kamer vanwege haar mogelijke betrokkenheid bij de ‘hbo-fraude’. Tot een motie van afkeuring is het nog niet gekomen, maar de oppositie is zeer ontevreden.
Want had ze niet veel alerter moeten zijn, toen ze als bestuurder van de TH Rijswijk met onregelmatigheden werd geconfronteerd? En had ze de Kamer wel correct ingelicht over haar rol in deze affaire? Met name de linkse oppositiepartijen zijn er nog altijd niet uit.
Toen de bewindsvrouw in april van dit jaar voor de Kamer verscheen, hield ze de onderwijscommissie voor dat er tijdens haar bestuursjaren (1999-2002) geen groen licht gegeven is aan opleidingsvormen die volgens de Commissie-Schutte niet door de beugel kunnen. Om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden, nam Van der Hoeven daarnaast afstand van het fraudedossier. De staatssecretaris (thans Mark Rutte) ontfermt zich sindsdien over de praktische afwikkeling van de hbo-fraude, en minister Hoogervorst (Volksgezondheid) neemt de eindverantwoordelijkheid voor zijn rekening.
Daarmee leek voor Van der Hoeven de kous af. Tot er vorige week notulen van een bestuursvergaderingen van de THR boven water kwamen. Die documenten waren vooral voor SP en PvdA aanleiding om te twijfelen aan de juistheid van Van der Hoevens verweer. Ze haalden haar wederom voor uitleg naar de Kamer.

Het probleem is dit: de minister zegt dat er in haar jaren niets langs het THR-bestuur ging dat het daglicht niet kon verdragen. Maar de TH Rijswijk herstartte in 2001 een zogenaamde ’topopleiding management’, terwijl die studie in 1997 al verboden was door het ministerie van Landbouw (die destijds via de toenmalige Agrarische hogeschool Delft bij de opleiding betrokken was).
Van der Hoeven claimt dat het bestuur hiervan niet op de hoogte was en dat de reanimatie van de opleiding een soloactie van de toenmalige voorzitter betrof. Of dat ook zo is, wordt momenteel in hoger beroep beoordeeld door de rechtbank. De bestuurder in kwestie werd namelijk op grond hiervan aan de dijk gezet.

Voor de minister is dat reden om verder niet op de casus in te gaan. Maar met name oppositiepartijen PvdA en SP nemen er geen genoegen mee, en wijzen er op dat de Kamer onjuist voorgelicht zou kunnen zijn, mocht de rechter in deze kwestie beslissen dat er van een soloactie geen sprake was. Bovendien liepen er tijdens het bestuur nog wel opleidingen die ook niet bleken te mogen.

Tot een motie van afkeuring is het nog niet gekomen, maar PvdA, SP en GroenLinks legden wel al in een motie vast dat Van der Hoeven de Kamer niet volledig heeft bijgepraat. ‘We komen nog niet met een motie van afkeuring, omdat we de rechtszaak moeten afwachten voor we openheid van zaken krijgen. Dan praten we verder’, aldus PvdA-woordvoerder Tichelaar, die er aan toevoegde dat zijn vertrouwen in de minister wel een deuk heeft opgelopen.

De vertrouwensvraag is daarmee doorgeschoven naar een later stadium, al eiste met name Van der Hoevens eigen CDA dat de linkse partijen meteen ter zake zouden komen. In dat geval had de minister zich geen zorgen hoeven maken, want de rest van de Kamer is milder dan de drie linkse partijen. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?