Terug naar overzicht

Nederlandse hogescholen populair bij Vlamingen

Er studeren meer Vlamingen aan Nederlandse hogescholen dan Nederlanders aan Vlaamse hogescholen. Dat valt op, want voor alle andere vormen van onderwijs liggen die cijfers andersom: veel meer Nederlanders volgen in Vlaanderen onderwijs, dan Vlamingen in Nederland.
Dat blijkt uit de Grenslandtelling 2002/2003 die de ministeries van Onderwijs van Nederland en Vlaanderen iedere twee jaar gezamenlijk uitvoeren.
Sinds het begin van de metingen in 1995/1996 groeit de wederzijdse onderwijsparticipatie gestadig. In 2003 telden de ministeries ruim 17,5 duizend Nederlanders aan Vlaamse onderwijsinstellingen tegen 3,5 duizend Vlamingen aan Nederlandse onderwijsinstellingen. In afwijking van die algemene trend is wel sinds de laatste telling in 2001 het aantal Vlaamse scholieren en studenten in Nederland met 4,4 procent is afgenomen.

De meest recente meting is overigens bemoeilijkt door de ‘hbo-fraude’. Nogal wat inschrijvingen van Vlaamse studenten aan Nederlandse hogescholen zijn achteraf als onrechtmatig dan wel als verdacht aangemerkt door de Commissie Schutte. De onderzoekers hebben die groep inschrijvingen deze keer buiten beschouwing gelaten.
Zo zijn niet minder dan 610 Vlaamse deeltijd studenten die in de onderzoeksperidoe een heao-opleiding aan de Hogeschool Brabant volgden uit de telling gehouden, omdat de commissie Schutte daarover nog geen definitieve uitspraak heeft gedaan. Ook na aftrek van deze ‘dubieuze’ inschrijvingen hoort de voormalige Hogeschool Brabant nog altijd tot de drie Nederlandse hogescholen die de meeste Vlamingen inschrijven.

Om de gegevens in de loop van de jaren vergelijkbaar te houden hebben de onderzoekers ook de cijfers van voorgaande jaren op het criterium ‘hbo-fraude’ gecorrigeerd aan de hand van schattingen. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?