Terug naar overzicht

Particulier hbo steeds beter betaalbaar

De keuze voor een particuliere bacheloropleiding begint financieel steeds interessanter te worden. Werden er tot voor kort stevige bedragen gevraagd, dankzij de toegenomen concurrentie is het collegegeld in sommige gevallen zelfs lager dan in het reguliere bekostigde onderwijs.
Naar schatting zestigduizend studenten volgen een bacheloropleiding aan een particuliere hogeschool. Ze kunnen kiezen uit een breed palet aan studies, van voltijdse heao-opleidingen tot deeltijdopleidingen voor muziekdocent. Dat blijkt uit een overzicht in de database Studiekeuze-informatie van het onderzoekscentrum Choice.

Vooralsnog bestaat het particuliere bacheloraanbod vrijwel uitsluitend uit hbo-opleidingen. Wie een voltijdopleiding volgt bij een erkende (‘aangewezen’) instelling komt tot zijn dertigste jaar gewoon in aanmerking voor studiefinanciering. Het grootste particuliere hbo-aanbod bestaat uit economische opleidingen, toerismeopleidingen meegerekend. In deze sector overheerst het aanbod van dagopleidingen. Bijgevolg komen voltijdstudies meer voor dan deeltijd. Twee opleidingen zijn alleen via internet te volgen (e-learning).
Het overige particuliere aanbod is verdeeld over zes sectoren: leraren- en godsdienstopleidingen (10), tolk- en vertaler (5), muziek en dans (5), personeel en arbeid/psychologie (5), gezondheidszorg (9) en techniek en transport (5). Opvallend is het grote aanbod van on line opleidingen (11) en van deeltijdstudies (31). Slechts tien opleidingen zijn voltijds.

De prijzen variëren nogal. Uitgaand van een totaalbedrag aan collegegeld en (geschatte) overige studiekosten, is de tweejarige voltijdstudie tot verkeersvlieger aan de nationale Luchtvaartschool met honderdduizend euro collegegeld veruit het duurst. Maar als piloot verdien je dat natuurlijk snel terug. Iets meer down to earth, maar nog altijd fors aan de prijs, is de vierjarige voltijdopleiding marketing communication aan de New School for Information Services in Amsterdam, voor 10.900 euro per jaar. Andere dure jongens zijn de European University in Den Haag (9650 euro per jaar voor business administration) en Hogeschool TIO (7450).
Maar bij de meeste opleidingen kun je veel goedkoper terecht. Voor wie geld de enige overweging zou zijn, is de lerarenopleiding esperanto de beste keus (750 euro per jaar). Ook de lerarenopleiding godsdienst van de Stichting ter Bevordering van de Leer der Waarheid zou in die optiek een goede keuze zijn. Een meer gangbare heao-studie gaat bij de Hogeschool Thorbecke in Almelo (vierjarig deeltijd) al voor 845 euro per jaar over de toonbank. Maar ook de LOI, HBO Nederland en Markus Verbeek weten de totale studiekosten beneden de 2500 euro te houden. (OvB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?