Terug naar overzicht

Project helpt kleine bedrijven de internationale markt op

Het Brabantse midden- en kleinbedrijf (MKB) moet actiever opereren op de internationale markt. Om dit te bereiken gaan de Academie voor Marketing in Den Bosch en de Kamer van Koophandel Oost-Brabant samenwerken in het project Innovatief Internationaliseren.

Ruim twintig bedrijven in de regio moeten zich op een structurele manier bezighouden met innovatief internationaliseren (en daarvoor hbo’ers in dienst nemen). Minstens vijf docenten van de hogeschool hebben competenties ontwikkeld op dit gebied. Dat zijn enkele concrete doelstellingen van het project Innovatief Internationaliseren, dat vier jaar duurt.
In totaal worden 36 bedrijven geselecteerd door de Kamer van Koophandel. Groepen studenten International Business & Languages (IBL) uit Den Bosch doen vervolgens onderzoek naar de mogelijkheden op de buitenlandse markt.
Vierdejaars studenten IBL doen al langer internationaal marktonderzoek voor het regionale MKB. De studenten komen na hun afstuderen echter niet te werken bij de kleine en middelgrote bedrijven, maar bij grote ondernemingen en de dienstensector, zo blijkt uit onderzoek. Zodoende beschikt het MKB over te weinig personeel op hbo-niveau om toetreding tot de buitenlandse markt voor te bereiden en is de stap om daadwerkelijk internationaal te opereren in de praktijk erg groot, zo luidt een conclusie in het projectplan. Het project moet hier verandering in brengen. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?