Terug naar overzicht

Rutte zet commissie op titulatuurdiscussie

Een internationaal samengestelde commissie moet uit gaan maken in hoeverre het Nederlandse bamastelsel aansluit op de diplomering in de rest van Europa. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de scheiding van beroeps- en wetenschappelijk onderwijs uitgangspunt is. Maar staatssecretaris Rutte wil het onderzoek niet op voorhand beperken.
Het onderzoek moet inzicht verschaffen in hoeverre toevoegingen aan de bachelor- en mastertitel – denk aan ‘arts’ en ‘science’ de juiste lading dekken. Met name hogescholen klagen dat hun diploma’s in het buitenland slecht worden begrepen. VVD-woordvoerder Arno Visser vindt het onhandig om zo’n onderzoek alleen voor Nederland uit te voeren. ‘Het lijkt me slimmer als dit voor heel Europa wordt aangekaart. In het Verenigd Koninkrijk zijn de toevoegingen ook niet bij wet vastgelegd. Daar begint een instelling als Cambridge rustig een “master of literature”. Waarom zou Nederland onderzoek doen naar vergelijkbaarheid, als elders het debat nog op gang moet komen?’

Een van de instrumenten die Rutte in de nabije toekomst wil benutten is het diplomasupplement, waarin helder wordt uitgelegd waarvoor iemand is opgeleid en wat hij er voor heeft gedaan. Maar voor het overige wil de staatssecretaris de commissie geen beperkingen opleggen. Vandaar dat hij niet gelukkig is met de door de Kamer ingediende motie dat de scheiding tussen hbo en wetenschappelijk onderwijs uitgangspunt moet zijn voor het onderzoek.
‘Als zo’n commissie rapporteert dat het Nederlandse systeem absoluut niet werkt, dan moet dat kunnen. Het kabinet en de Tweede Kamer kunnen dan altijd nog anders besluiten’, aldus Rutte. De staatssecretaris deed de Kamerleden de toezegging dat hij hun wensen kenbaar zal maken aan de commissie, maar dat dit geen belemmering voor het onderzoek mag zijn. Toch zal de motie, die steunt op de rechtse meerderheid, later deze week nog in stemming worden gebracht. (TdO)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?