Terug naar overzicht

Schoolmeester wordt schaars 

Steeds minder mannen kiezen voor een studie aan de pabo. Sinds begin jaren negentig gaan er vijf keer zoveel vrouwen als mannen naar de opleiding voor juffen en meesters in het basisonderwijs. Bovendien verlaten verhoudingsgewijs meer mannen dan vrouwen vroegtijdig de opleiding en het beroep van onderwijzer.  
Dat blijkt uit een onderzoek van het Sectorbestuur Onderwijs-arbeidsmarkt (SBO) en het SCO-Kohnstamm Instituut. Mannen die kiezen voor een pabo-opleiding krijgen daarvoor weinig steun van hun vrienden. Eenmaal op de pabo ervaren ze de opleiding als te weinig zakelijk. In hun ogen is er te veel aandacht voor persoonlijke aspecten en te weinig voor kennisoverdracht en de inhoud van de vakken. Ook hebben veel mannelijke studenten moeite met de verplichte stage in de onderbouw. De onvrede over het werken op de basisschool uit zich in kritiek op de werkomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en loopbaanmogelijkheden. Ook daar missen ze een zakelijke benadering. 

Het SBO raadt aan studenten eerder en meer in de praktijk aan de slag te laten gaan, en  de lessen meer te richten op kennisoverdracht. Scholen zouden hun mannelijke leerkrachten gemakkelijker kunnen behouden als zij goede begeleiding aanbieden en ‘een cultuuromslag bewerkstelligen waarin zowel mannen als vrouwen zich thuis voelen’. 

Tussen 1994 en 2002 is het aandeel mannen in het primair onderwijs al sterk teruggelopen. Was in 1994 nog 40 procent van de arbeidsplaatsen in het primair onderwijs bezet door mannen, in 2002 was dat nog maar 28.7 procent.  (OvB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?