Terug naar overzicht

Stichting Brabantse Hogescholen in 2003 nauwelijks afgeslankt

In het laatste jaar van haar bestaan is de Stichting Brabantse Hogescholen maar heel weinig afgeslankt. Was er in 2002 nog 1 medewerker op 13,7 studenten, in 2003 bediende diezelfde denkbeeldige medewerker 13,8 studenten.
Dat blijkt uit vergelijking van het sociaal jaarverslag 2003 met dat van 2002. Het betekent dat de afslanking die de Raad van Bestuur voor ogen staat bij de start van Avans Hogeschool op 1 januari van dit jaar nog nauwelijks was gevorderd.
Op de peildatum 1 oktober 2003 telde Avans Hogeschool 18220 studenten tegen 18000 studenten een jaar eerder. Het personeelsbestand groeide in dezelfde periode van 1308,5 fte naar 1318,4 fte.
De groei in studentenaantallen en medewerkers komt overigens helemaal voor rekening van de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch. Daar nam het aantal studenten toe van 5734 tot 6005 en de formatie van 379,3 fte tot 396,1 fte. Het aantal studenten aan de Hogeschool Brabant kromp van 12.266 naar 12.215, en het aantal fte’s van 929,1 naar 922,3.

Het sociaal jaarverslag is voor de tweede keer digitaal aan medewerkers aangeboden via de intranetsite van P&O. Wie de gegevens van 2003 met die van 2002 wil vergelijken moet overigens over de cd-rom van vorig jaar beschikken, want veel gegevens worden niet in tijdreeksen gepresenteerd, en het jaarverslag 2002 is niet meer op de site te vinden. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?