Terug naar overzicht

Twintig of veertig uur per week studeren?

Er zijn grote verschillen in studiedruk in het hoger onderwijs. De kunstacademie, de toneelschool en de opleidingen industrieel ontwerpen en diergeneeskunde vergen wekelijks meer dan veertig uur studie.

Maar bij maatschappelijk werk en dienstverlening en small business zeggen studenten met gemiddeld zesentwintig uur toe te kunnen.

Dat blijkt uit de Nationale Studentenenquête van het onderzoekscentrum Choice. De onderzoekers vroegen twintigduizend studenten om het aantal uren te schatten dat ze per week aan hun studie besteden. De resultaten zijn opgenomen in de database Studiekeuze-informatie. De enquête wordt in opdracht van het ministerie van Onderwijs jaarlijks gehouden.

De geschatte studie-uren zijn nog niet van alle opleidingen bekend. Studenten van kleine studies worden in de enquête eens in de drie jaar geïnterviewd, die van grote opleidingen om het jaar. Ongeveer een derde van alle studies is bij deze vraag aan bod geweest.
Gemiddeld kost een studie in het hoger beroepsonderwijs 31 uur in de week, terwijl de universiteit 30 uur vergt. Dat onderscheid is verwaarloosbaar. Maar tussen de studies zitten grote verschillen.

Small business en maatschappelijk werk & diensverlening staan onderaan in de lijst van alle ondervraagde studies in het hbo. De studenten studeren daar slechts 26 uur in de week. Vooral de studenten small business van InHolland Diemen maken het bont: daar studeren ze nog geen twintig uur per week. De opleiding is dit jaar overigens verzwaard, meldt een woordvoerder.

Gemiddeld kosten de universitaire studies psychologie en economie de minste arbeid. Daar ben je slechts 25 uur mee kwijt. Maar in de lijst van afzonderlijke WO-opleidingen staat onderwijskunde van de Universiteit van Amsterdam onderaan: die kost maar 21 uur in de week.
Sowieso is de UvA in de onderste regionen sterk vertegenwoordigd. Studenten media & cultuur, kunstgeschiedenis en sociologie steken slechts 22 uur in de studie, terwijl landelijk 26 uur gestudeerd wordt. Dat scheelt een halve werkdag. Maar ook de studies rechten van de Universiteit Leiden en sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam vergen maar 22 uur, evenals economie en psychologie aan de Universiteit Utrecht.

Industrieel ontwerpen heeft niet alleen een hoge studiedruk, maar ook een bijzonder laag rendement. Aan de TU Delft is na zes jaar nog maar vier procent van de ontwerpers afgestudeerd. Na acht jaar is dat drieënveertig procent. ‘We kunnen de studie niet zomaar lichter maken’, zegt studieadviseur Wiltjer van industrieel ontwerpen. ‘Alle studies in Delft hebben een laag rendement. Het is nu eenmaal zwaar en het werkveld heeft bepaalde verwachtingen van de afgestudeerden.’

Het is voor het eerst dat deze informatie per opleiding beschikbaar komt. In de Studentenmonitor valt het aantal studie-uren alleen per sector te vinden. (HOP/BB)

Uren besteed aan de studie aan de universiteit (gemiddeld naar eigen zeggen):

Industrieel ontwerpen 41
Diergeneeskunde en Dierwetenschappen 40
Tandheelkunde 39
Bouwkunde en Civiele techniek 35
Aardwetenschappen 34
Geneeskunde 33
Milieuwetenschappen 32
Informatica 30
Romaanse talen 29
Engelse taal en cultuur 28
Culturele antropologie 27
Recht 26
Kunst- en Cultuurstudies 26
Pedagogiek en Onderwijskunde 26
Fiscale Economie 26
Sociologie en Sociale studies 26
Kunstgeschiedenis 26
Economie 25
Psychologie 25

Uren besteed aan de studie in het HBO (gemiddeld naar eigen zeggen):

Toneel 45
Kunstacademie 40
Technische natuurkunde 35
Werktuigbouwkunde 34
Elektrotechniek 34
Fysiotherapie 32
Ruimtelijke ordening en planologie 32
Landbouw 32
Ontwerpen 31
Creatieve therapie 31
Informatica 31
Overige gezondheidsstudies 30
Int. business and management 29
Verpleegkunde 28
Communicatiesystemen 28
Culturele en maatschappelijke vorming

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?