Terug naar overzicht

Accreditatietarief drastisch verlaagd

De Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) heeft haar tarieven voor de keuring van bestaande opleidingen in het hoger onderwijs met terugwerkende kracht verlaagd van 2500 naar 500 euro. Ook de accreditatie van nieuwe opleidingen wordt goedkoper.
Als reden noemt de NVAO dat de tarieven van het samenwerkende Vlaanderen en Nederland te zeer van elkaar afweken. Het Nederlandse tarief voor de accreditatie van een bestaande opleiding is destijds door staatssecretaris Nijs en de Tweede Kamer vastgesteld op 2500 euro. In Vlaanderen hoefden de instellingen maar 500 euro per kwaliteitskeurmerk te betalen.

Opmerkelijk genoeg leidde de gewenste harmonisatie tot een eenzijdige verlaging van het Nederlandse tarief. Staatssecretaris Rutte ging daar voetstoots mee akkoord en gaf bovendien toestemming om het standaardtarief van 10.000 euro voor de accreditatie van nieuwe opleidingen voortaan een maximumtarief te laten zijn. Dat betekent dat de NVAO bij minder tijdrovende accreditaties een lager tarief in rekening mag brengen.
Daarmee is de staatssecretaris tegemoet gekomen aan de kritiek van onder meer collegevoorzitter Yvonne van Rooy van de Universiteit Utrecht. Bij de opening van het academisch jaar hekelde zij de hoge accreditatiekosten en rekende zij voor dat een keurmerk voor de letterenstudies haar instelling wel eens 500.000 euro zou kunnen kosten. (HC/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?