Terug naar overzicht

Alleen HBO-raad tevreden met plannen Rutte

Hogescholenvereniging HBO-raad is als enige van de grote onderwijskoepels redelijk content met het bekostigingsvoorstel van staatssecretaris Rutte. VSNU en studentenbonden zijn minder te spreken over de dreigende concurrentieslag en de beperking van de studieduur, die door studentenbonden rigoureus wordt genoemd.

‘Voor het hbo is best veel te halen in het nieuwe systeem’, aldus HBO-raad woordvoerder Jan Willem Vos. ‘We krijgen een beperkte vaste voet, en de diplomabekostiging wordt ingeperkt.’ Het oude systeem gaf volgens Vos ‘verkeerde signalen’. ‘Dat heb je bij Schutte kunnen zien. Hogescholen gingen toch kijken hoe snel ze een student door de opleiding konden krijgen om voor de diplomabonus in aanmerking te komen. Dat valt nu weg. Daarnaast krijgt het hbo nu voor uitvallers veel minder geld dan voor gediplomeerden. In het voorstel van Rutte krijgt een instelling geld voor ieder jaar dat er is gestudeerd. Voor ons is dat winst.’
Met de concurrentie zal het volgens de HBO-raad wel meevallen. ‘Er moet natuurlijk sterk gepresteerd worden door instellingen’, aldus Vos. ‘Maar ik vraag me echt af hoeveel studenten er ieder jaar naar een andere stad verkassen. Je bouwt tijdens je studie toch ook een heel sociaal netwerk op, en dat wil echt niet iedereen elk jaar inruilen voor wat anders.’

Bij de VSNU wordt die visie gedeeld, maar is men in het algemeen wat minder tevreden. Zo is de universiteitenkoepel er niet van overtuigd dat meer concurrentie tot beter onderwijs leidt. ‘En bovendien is de omslag naar het bamastelsel nog niet eens afgerond’, aldus woordvoerster Boukje Keizer.
Overigens wijzen de verenigde universiteiten de plannen van Rutte niet categorisch af. ‘We moeten natuurlijk wel realistisch blijven. Daarom voeren we voortdurend overleg met het ministerie. Wel vinden we dat studenten meer uitloop moeten krijgen dan de anderhalf jaar die de staatssecretaris ze nu gunt. Wat ons betreft is een studievertraging van twee jaar niet buitenproportioneel. We bang zijn dat studenten het zware bètaonderwijs anders niet meer aandurven.’

Met de maximale uitloop van anderhalf jaar heeft de staatssecretaris ook de studentenbonden in de gordijnen gekregen. Het ISO vindt de beperking contraproductief, en de LSVb wijst nog maar eens op de gemiddelde duur van 5,6 jaar die nodig is om een opleiding te voltooien. In dat getal zijn de hbo’ers meegenomen, en die zijn doorgaans veel eerder klaar met hun studie. Reden voor de LSVb om aan te nemen dat veel universitaire studenten op extra kosten worden gejaagd.

De komende weken zal ook de Tweede Kamer van zich laten horen op dit punt. De meeste onderwijswoordvoerders waren op het moment dat het voorstel van Rutte werd gepresenteerd echter volop bezig met de voorbereidingen op het begrotingsdebat. Voor dat overleg kwam het plan te laat. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?