Terug naar overzicht

‘Allochtone studenten vinden moeilijker stageplaats’

Allochtone studenten hebben meer moeite met het vinden van een stageplaats dan autochtone studenten. Vooral het midden- en kleinbedrijf moet zijn vooroordelen laten vallen. Dat stelt collegevoorzitter Pim Breebaart van de Haagse Hogeschool.
‘De problemen groeien de laatste jaren absoluut’, zegt hij. ‘Dat komt niet alleen door de recessie. Allochtonen die vergeefs al 150 brieven hebben gestuurd, worden ineens wel uitgenodigd voor een gesprek als ze een Nederlandse naam gebruiken. Terwijl de meesten fantastisch presteren op school. Hier zit heel veel potentieel.’

Dat allochtonen met een hbo- of wo-diploma last hebben van discriminatie op de arbeidsmarkt bleek vorige week nog uit een onderzoek van socioloog Jaap Dronkers. Een recent onderzoek van marktonderzoekbureau Motivaction wijst uit dat bijna veertig procent van de kleine en middelgrote bedrijven geen enkele niet-westerse allochtoon in dienst heeft. Bij bedrijven met minder dan vijftig werknemers gaat het zelfs om de helft. Volgens onderzoeker Spangenberg zijn werkgevers kopschuw door negatieve ervaringen, die ze veralgemeniseren voor bijvoorbeeld alle Marokkanen of Antillianen. Vooroordelen dus, waar gemotiveerde allochtonen de dupe van worden.

Hetzelfde probleem blijkt zich ook voor te doen als het gaat om stageplaatsen en afstudeerprojecten bij werkgevers. De Haagse Hogeschool heeft het hoogste aandeel allochtone studenten van het hbo in Nederland: ruim eenderde, ofwel vijf- á zesduizend studenten. Dat aantal is de laatste jaren sterk toegenomen. Breebaart verwacht dan ook een sterk groeiend probleem als de werkgevers niet snel van gedachten veranderen. ‘Vooral MKB Nederland moet harder zijn naar de eigen achterban. Werkgevers moeten beter opletten. Het aannemen van allochtonen is de beste kenniscirculatie die er is.’

Breebaarts zorgen zijn tweeërlei. ‘Uitsluiting van stage- en arbeidsplaatsen leidt tot desillusie. Dat is erg vervelend voor de studenten zelf, maar we weten ook hoe gevaarlijk dat kan zijn voor de maatschappij. Bovendien is uitsluiting slecht voor de economie, die deze arbeidskrachten hard nodig heeft. Zeker met de aanstaande pensioneringsgolf als gevolg van de vergrijzing.’
Voorlopig rest Breebaart weinig anders dan het inzetten van extra begeleiding voor zijn allochtone studenten. ‘We sturen vaak een docent mee naar een stagegesprek. Dat heeft zeker effect, maar het is zeer arbeidsintensief.’ Ook geeft zijn school praktische tips. ‘Je kunt je op een sollicitatiegesprek beter niet opvallend islamitisch kleden. Geen djellaba aan dus, maar een pak. Ik zeg altijd dat ik me op mijn werk ook anders kleed dan thuis. Dat begrijpen ze goed, ook orthodox gelovigen.’
‘Het allerbeste zou zijn als allochtonen het gevoel hebben dat de Nederlandse samenleving hoge verwachtingen van ze heeft. De huidige stemming en de uitstraling van de media werken demotiverend. Politici en media moeten zich dat aantrekken’, besluit Breebaart. (OvB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?