Terug naar overzicht

Avans onderzoekt tevredenheid personeel

De medewerkers van Avans Hogeschool kunnen in januari per enquête hun mening geven over de werkgever. Het wordt een soortgelijke meting als het studententevredenheidsonderzoek, dat elke twee jaar wordt gehouden.
Het is de bedoeling om op basis van de uitkomsten rondetafelgesprekken met de medewerkers te organiseren, die tot verbetereingen moeten leiden. Het onderzoek is een uitvloeisel van het project ‘aantrekkelijke werkgever’, dat de Raad van Bestuur vorig jaar op touw zette als een van de tientallen projecten in het kader van de campagne ‘Focus op Verbetering’. Het bestuur deed dat omdat Avans volgens het meerjarenbeleidsplan een ‘aantrekkelijke werkgever’ wil zijn voor medewerkers die zich ‘klantgericht en resultaatgericht’ opstellen.

Net als het studententevredenheidsonderzoek moet het onderzoek onder medewerkers voortaan iedere twee jaar worden herhaald. De peiling van januari geldt als nulmeting, en wordt door eigen mensen georganiseerd. De leiding is in handen van Teun van Beusekom, directeur van de stafeenheid Human Resource Management. Onderzoekers van het Leer- en Innovatiecentrum (Henk van Opstal, Jan Maas en Ger van Vugt) voeren het onderzoek uit. Ook de nieuwe focusmanager Cultuur, Collin Prumpeler, is bij het initiatief betrokken.
De onderzoekers kunnen zich enigszins baseren op ervaringen die zijn opgedaan bij eerdere peilingen op de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch en pilots bij twee academies (I&I en ABCT) en de ICT-groep. Volgens Van Beusekom kwam uit die pilots een interessant ‘gedifferentieerd beeld’ naar voren. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?