Terug naar overzicht

Bewindslieden vinden saneringsvoorstellen van PvdA te ver gaan

Staatssecretaris Rutte vindt de PvdA-plannen met de IB-Groep ‘wat aan de ruige kant’. De sociaal-democraten hebben hun wens de IB-Groep af te schaffen dan wel flink te strippen omgezet in een motie, maar de bewindsman twijfelt bij de haalbaarheid van het plan.

‘We moeten van instellingen verlangen dat ze goed onderwijs geven. Niet dat ze dit soort complexe administraties zelf gaan voeren’, aldus de bewindsman tijdens het begrotingsdebat van OCW. ‘Bovendien vraag ik me af of bepaalde zaken – denk aan de OV-studentenkaart – niet centraal geregeld moeten worden. Maar we kunnen er in het licht van het bekostigingsoverleg best eens over praten.’ Waarmee Rutte de motie voorzichtig van zich afschoof.

PvdA-onderwijswoordvoerder Jacques Tichelaar maakt overigens geen bezwaar tegen de afwachtende houding van het kabinet. ‘We zeggen ook niet dat de IB-Groep zijn werk niet goed doet, de laatste jaren zijn ze goed vooruit gegaan. Maar als we het hele bekostigingsstelsel gaan herzien, vindt de PvdA dat je ook moet nagaan of de studiefinanciering niet anders moet worden geregeld. Kan het niet, dan doen we het niet.’

Samen met de LPF pleitten de sociaal-democraten ook voor verdere terugdringing van het aantal ambtenaren op OCW zelf. Volgens de partijen kan het ministerie best met de helft minder ambtenaren toe. Door verregaande autonomie voor onderwijsinstellingen in te voeren, kan het OCW verder als ‘kerndepartement’ dat zich alleen nog maar op hoofdzaken richt. Dat zou een hoop bureaucratie schelen. Maar minister Van der Hoeven ziet er weinig in. Die houdt vast aan de ‘taakstelling’ van het kabinet. Daarin is bepaald dat grofweg twintig procent van de ambtenaren verdwijnt. ‘Laten we dat nu eerst afwachten.’

LPF-woordvoerster Margot Kraneveldt vroeg de VVD om steun voor het voorstel. Die partij liet weten het idee niet onsympathiek te vinden, maar eerst de operatie van het kabinet af te willen wachten. (HOP/TdO)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?