Terug naar overzicht

Duaal collegegeld blijft verhoogd

Duale studenten aan Avans Hogeschool blijven een even hoog bedrag aan collegegeld betalen als voltijdstudenten. Dat is het gevolg van een uitspraak van het College van Beroep.

Een vijftal duale studenten uit Tilburg, Breda en Den Bosch gingen voor de tweede maal in beroep tegen het besluit van de Raad van Bestuur om het collegegeld van duale studenten gelijk te trekken aan dat van voltijdstudenten (bijna 1500 euro). Duale studenten kregen daardoor te maken met een verdubbeling van het collegegeld.
Na een gewonnen beroepszaak kregen ouderejaars vorig jaar een overgangsregeling aangeboden, waardoor zij slechts het lagere bedrag hoefden te voldoen. Reden hiervoor was dat de hogeschool onvoldoende duidelijk had gemaakt waarom de gelijktrekking van het collegegeld noodzakelijk was.

Ditmaal is wel goed gemotiveerd waarom het duale collegegeld is opgetrokken, stelt het College van Beroep. De begeleiding van duale studenten is niet minder, zoals de studenten betoogden, maar eerder intensiever dan bij voltijdstudenten. Er is veel meer begeleiding op maat en er zijn intensieve contacten met de bedrijfsbegeleider, zo luidde het verweer van de hogeschool. [GR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?