Terug naar overzicht

Excuses voor vrijgesproken OCW-ambtenaren

Het heeft even geduurd (ruim vier maanden), maar onderwijsminister Van der Hoeven heeft vorige week haar ‘welgemeende excuses’ aangeboden aan drie oud-ambtenaren die in juni zijn vrijgesproken van valsheid in geschrifte in de Jamby-affaire. De betrokkenen hebben de excuses in dank aanvaard.

De ‘Jamby-affaire’ speelde sinds 2000. Jamby, het ict-bedrijf van Adam Curry, liep ondanks eerdere toezeggingen een miljoenenorder van het ministerie mis. Het bedrijf kreeg een schadeloosstelling van ongeveer negenhonderdduizend gulden. De betaling van dat bedrag is over een paar bv’s gespreid en er zouden valse datums op de facturen zijn gezet om ‘problemen’ te voorkomen.
De drie voormalige ambtenaren hadden sommige documenten inderdaad op een andere datum getekend dan op de documenten vermeld stond. Maar de rechter oordeelde dat hun paraaf betrekking had op de inhoud van de documenten, en niet op de datum.

In de excuusbrief schrijft de minister dat bij het interne onderzoek ‘niet de nodige distantie ten aanzien van de afloop van de strafzaak is betracht’ en ‘er van uit is gegaan of gesuggereerd dat de tegen u gerichte verwijten gegrond waren’. Daardoor zou de betrokkenen onvoldoende wederhoor zijn gegund.

Bij zijn vrijspraak van de drie suggereerde de rechter dat het openbaar ministerie de verantwoordelijke topambtenaar Jan Vrolijk had moeten vervolgen. Die is inmiddels met vervroegd pensioen, waarmee voor het ministerie de kous af is. OCW wil een punt achter de pijnlijke zaak zetten. ‘Met suggesties van de rechter doen we niets. Wij houden ons alleen aan de uitspraak’, zegt een woordvoerder.
Wel trekt het ministerie enkele lessen uit de affaire. Voor het personeel zijn gedragsregels opgesteld, zoals: ‘Durf je leidinggevende tegen te spreken. Durf hem/haar op risico’s te wijzen. Wees intern kritisch, naar buiten solidair.’ Voor leidinggevenden: ‘Ga achter een medewerker staan als hij een fout toegeeft.’ De regels sluiten aan op het integriteitsbeleid waar de Tweede Kamer eerder dit jaar om vroeg. (OvB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?