Terug naar overzicht

Franse student lijkt Europese rechtszaak te winnen 

Buitenlandse studenten hebben meer recht op studiefinanciering dan gedacht. Dat blijkt uit een ‘conclusie’ van advocaat-generaal Geelhoed van het Europese Hof van Justitie. De mening van Geelhoed kan de Nederlandse overheid enkele miljoenen euro’s kosten. 

De Franse student Dany Bidar volgde sinds 1998 de middelbare school in Engeland en ging in 2001 studeren aan het University College London. Hij vroeg een studiebeurs aan. Weliswaar kreeg hij steun voor zijn collegegeld, maar een lening voor zijn levensonderhoud werd hem geweigerd. Bidar spande een rechtszaak aan wegens discriminatie op grond van nationaliteit. Die zaak lijkt hij nu te gaan winnen. 
Lidstaten van de Europese Unie mogen misbruik van studiefinanciering en ‘uitkeringstoerisme’ tegengaan. Maar dat mag niet leiden tot een inbreuk op de grondrechten van Europese burgers, aldus Geelhoed. Wie een ‘reële band’ heeft met het land waar hij gaat studeren, heeft net zo veel recht op studiefinanciering als andere studenten. En drie jaar middelbare school is een reële band, vindt Geelhoed. 
De uitspraak van het hof komt pas in het voorjaar, maar in ongeveer tachtig procent van de gevallen wordt de conclusie van de advocaat-generaal overgenomen. 

In Nederland hebben buitenlandse studenten recht op een beurs als hun ouders hier werken of als zijzelf een arbeidscontract hebben van minimaal tweeëndertig uur in de maand. Hoeveel studenten nu met terugwerkende kracht een beurs kunnen krijgen, is niet duidelijk. 
Vanwege de hoge bedragen die hiermee gemoeid zijn, adviseert Geelhoed om het recht niet onbeperkt met terugwerkende kracht in te laten gaan. Alleen studenten die in de afgelopen jaren een aanvraag hebben ingediend en ten onrechte zijn afgewezen, zouden alsnog gelijk moeten krijgen. 

Het ministerie van onderwijs wil niet reageren en wacht de uitspraak van het hof af.  (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?