Terug naar overzicht

‘Gemeenten kunnen veel van elkaar leren’

Er moet meer contact komen tussen ’s-Hertogenbosch en vergelijkbare steden over het minderhedenbeleid. Dit concluderen twee vierdejaarsstudenten Bestuurskunde uit Den Bosch in hun afstudeerscriptie.

Marcel van Kuijk en Joost Monteban stellen in hun scriptie ‘Een onderzoek naar de maakbaarheid van meetbaar minderhedenbeleid’, die zij in opdracht van de PvdA-afdeling ’s-Hertogenbosch schreven, dat er over het minderhedenbeleid nauwelijks contact is tussen ’s-Hertogenbosch en vergelijkbare steden. Terwijl zij allemaal te maken krijgen met dezelfde dilemma’s als registratie, effectmeting en monitoring. ‘Gemeenten kunnen veel van elkaar leren’, luidt een van hun conclusies.
De PvdA in den Bosch wil dat er een meetbaar beleid komt ten aanzien van minderheden. De studenten Bestuurskunde werd gevraagd onderzoek te doen naar vijftien vergelijkbare steden. Slechts één gemeente heeft een minderhedenbeleid waarvan het effect is te meten, concluderen zij in het onderzoek. Dit gaat via het zogeheten SMART-principe, waarin de doelen voldoen aan een aantal eisen: specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch en tijdgebonden. De student-onderzoekers bevelen aan dat ook Den Bosch gebruik gaat maken van deze methode. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?