Terug naar overzicht

Kabinet geeft toe, acties van de baan

De geplande werkonderbreking in het onderwijs op 16 november gaat niet door. Nu afgelopen nacht het kabinet en de vakcentrales een akkoord hebben bereikt, worden alle voorgenomen acties afgeblazen.

Vervroegd pensioen vanaf 63 jaar blijft voor iedereen mogelijk. Bovendien kunnen werknemers via een verbeterde levensloopregeling sparen om nog eerder te stoppen, of tussentijds verlof op te nemen. De ruimere WAO-regeling die de SER eerder dit jaar voorstelde wordt alsnog door het kabinet overgenomen. De bonden stellen daartegenover uiterst terughoudend te zijn in looneisen. Dat zijn de belangrijkste punten waardoor een akkoord mogelijk werd.
Vooral de aangekondigde harde ingrepen in VUT en prepensioen waren eerder dit jaar een steen in de vijver. Tussen de 200.000 en 300.000 mensen demonstreerden vorige maand in Amsterdam tegen de kabinetsplannen.
Weliswaar gaat de afschaffing van de bestaande prepensioenregelingen door, maar voor prepensioen vanaf 63 jaar blijft enige fiscale ondersteuning overeind. Opgeteld bij de verruimde mogelijkheden in de levensloopregeling kan men in het gunstigste geval op zestigjarige leeftijd uitstappen. (FG)

Zie ook: www.aob.nl

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?