Terug naar overzicht

‘Meeliften’ stuk minder door ‘subtiele ingreep’ in groepswerk

Het verschijnsel ‘meeliften’ in werkgroepen van studenten kan door een ‘subtiele’ ingreep doeltreffend worden teruggedrongen. Laat de groepsleden vooraf zelf duidelijk een rol kiezen, adviseert promovendus Jan-Willem Strijbos.

‘Profiteursgedrag leidt bijna altijd tot irritaties binnen de groep, maar het kan ook leiden tot een aversie tegen groepswerk in het algemeen’, stelt Strijbos. Hij onderzocht groepen studenten van de Open Universiteit, die online samenwerken. Juist dan is het soms makkelijk meeliften, omdat de groepsleden elkaar niet zien en niet onmiddellijk kunnen corrigeren.
Het profiteursgedrag nam beduidend af als groepsleden van tevoren zelf uit voorgelegde rollen hadden gekozen: projectplanner, communicator, rapporteur en dataverzamelaar. Volgens de onderzoeker komt dat doordat iedereen nu op die rol kon worden aangesproken.
Het is volgens Strijbos wel belangrijk de groepsleden zelf te laten kiezen. Hij legde hen geen rol op én hij rekende ze achteraf ook niet op af op de manier waarop ze de gekozen rol hadden vervuld.

Strijbos hoopt op 12 november op zijn proefschrift te promoveren. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?