Terug naar overzicht

Ministerie in verlegenheid om lijstjes

Het ministerie van OCW heeft op de dag van de publicatie geprobeerd de deining in te dammen rond zijn eigen rapport ‘Kennis in kaart’. Volgens de hoger-onderwijssite Scienceguide
is ‘op ambtelijk niveau contact opgenomen met de betrokkenen’ om de schade te beperken.
‘Kennis in kaart’ presenteerde vorige week ranglijsten van universiteiten en hogescholen op basis van percentages onvoldoendes en kwalificaties ‘excellent’, die zij de afgelopen jaren bij visitaties hebben gekregen. Er volgde een storm van protest tegen de gehanteerde methode die tot de lijstjes hebben geleid. Met name de Leidse universiteit, die als ‘slechtste universiteit van Nederland’ in de krant kwam, reageerde boos.

Scienceguide wijst op de soms bizarre uitkomsten in het rapport: in dezelfde week dat een internationale expertgroep het Koninklijk Conservatorium in Den Haag als ‘wereldtop’ duidde, werd dit in ‘Kennis in kaart’ als een van de slechtste hogescholen bestempeld.

Het omstreden rapport zou een erfenis van staatssecretaris Nijs zijn geweest, die het ministerie niet meer had kunnen tegenhouden. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?