Terug naar overzicht

‘Opleidingen Bouw en Management krijgen positief advies’

De opleidingen Bouwkunde, Bouwtechnische Bedrijfskunde en Civiele Techniek uit Tilburg kunnen een positief advies van de accreditatiecommissie tegemoet zien. Dat concludeert de directie na het bezoek van een visitatiecommissie.

De Academie voor Bouw en Management in Tilburg, waartoe de opleidingen behoren, is ‘ambitieus’, stelt het visitatiepanel van de accreditatiecommissie. Het bestaande programma voldoet, maar de in gang gezette ontwikkelingen moeten doorgaan. Deze bevindingen schrijft Peter Hollants, directeur van de academie, in een brief aan studenten, personeel en extern betrokkenen. Met de ontwikkelingen wordt bedoeld de in 2002 in gang gezette brede bachelor en de onderwijsvernieuwingen.
De visitatie vond vorige week donderdag en vrijdag plaats. Tijdens de besloten terugkoppeling na afloop wilde de commissie geen eindoordeel geven, ook niet nadat daar uitdrukkelijk om werd gevraagd. Wel lieten enkele leden van de commissie buiten de bijeenkomst doorschemeren dat het wel goed zit. ‘We krijgen een positief advies’, schrijft de academiedirecteur. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?