Terug naar overzicht

‘Overheid moet hoofddoek in onderwijs accepteren’

De overheid heeft niet het recht leerlingen het dragen van een hoofddoek te verbieden. De uitoefening van kinderrechten en van culturele rechten staan zo’n verbod in de weg. De Tilburgse hoogleraar Dr. J. de Groof verdedigt die stelling maandag in zijn inaugurale rede.
De Groof aanvaardt met zijn oratie het ambt van hoogleraar in Europees Onderwijsrecht en Europees Onderwijsbeleid aan de Universiteit van Tilburg. De rede, getiteld ‘Niemand zal het recht op onderwijs in vrijheid worden ontzegd’ wordt uitgesproken tijdens een meerdaagse wereldconferentie over onderwijsrecht. Daaraan wordt deelgenomen door onder meer de onderwijsministers Van der Hoeven en Jesus San Segundo (Spanje), kardinaal Godfried Danneels en Albi Sachs.
‘Zowel de uitoefening van kinderrechten als de culturele rechten verplichten de overheid tot het uitdrukkelijk aan bod laten komen van de identiteit van de leerling, onder meer door het aanwenden van symbolen of het dragen van de hoofddoek’, stelt De Groof.

De hoogleraar beschouwt het begrip pluralisme als één der belangrijkste hoekstenen van een democratie. In het onderwijsbestel van een democratische staat is dat zichtbaar in het bestaan van een gedifferentieerd onderwijsaanbod, met openbare scholen en scholen op levensbeschouwelijke grondslag. De Groof betoogt dat de levensbeschouwelijke pluraliteit aan scholen positief moet gewaardeerd worden door elke staat, als gevolg van internationaal rechtelijke verplichtingen.
Hij noemt het geen toeval dat momenteel zowel de vrijheid van onderwijs als het pluralisme binnen de openbare school onder druk staan, niet in het minst in Nederland. Pluralisme, omschreven als een positieve uiting van verdraagzaamheid en zulks bij uitstek in het onderwijs, werpt zich evenwel op als dam tegen onverschilligheid en cultuurrelativisme. De culturele en religieuze verscheidenheid moeten volgens hem gekoesterd worden als een onmisbare waarde, die te bestempelen is als een mensenrecht. (FG)

Klik hier voor meer informatie over de conferentie.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?