Terug naar overzicht

PvdA ziet toekomst zonder IB-Groep 

De PvdA wil af van de IB-groep. Bekostiging, beurzen en leningen moeten wat de sociaal-democraten betreft via de instellingen zelf lopen. Volgens de sociaal-democraten past dat beter bij het sterk gedifferentieerde hoger onderwijs dat zij willen.  
‘Wij willen een open bestel met verregaande autonomie voor universiteiten en hogescholen. Wat ons betreft kan dan ook de bekostiging van de studenten via die instellingen lopen. Administratief is dat ook handiger’, zegt PvdA-kamerlid Jacques Tichelaar. ‘In de toekomst kan een student bijvoorbeeld een topopleiding volgen waar een instelling een gedifferentieerd collegegeld voor mag vragen. Een voorschot om die opleiding te kunnen betalen, kun je dan beter op instellingsniveau regelen.’

Er zitten nog wel wat haken en ogen aan het idee van de sociaal-democraten. Zo eist de PvdA toegankelijkheid voor alle studenten. Daarvoor is een goed georganiseerd stelsel van studiefinanciering noodzakelijk. ‘Voor ons is het vooral zaak dat er goede, sociale leenmogelijkheden zijn. In Rutte’s plannen is de aflossing van studiefinanciering verwerkt. Wat ons betreft is dat een goed begin’, licht Tichelaar toe.  
Bij de IB-Groep heeft men kennis genomen van het voornemen van de PvdA. Een woordvoerster laat weten dat verbazing bij de IB-Groep overheerst. Inhoudelijk kan de beurzenverstrekker nog niet reageren. ‘Wij wachten wat dat betreft op een reactie van minister Van der Hoeven.’ 

De grootste oppositiepartij richt zijn pijlen overigens niet alleen op de Groningse beurzenverstrekker. Ook op het ministerie van Onderwijs kunnen nog eens 1100 ambtenaren weg. De PvdA denkt met die actie twee vliegen in een klap te slaan: de bureaucratie wordt teruggeschroefd, en voor de ambtenaren ligt een mooie toekomst in het verschiet in het onderwijs zelf. Daar worden over een paar jaar weer grote personeelstekorten verwacht. 
Het is zeker niet uitgesloten dat de sanering van het ambtenarenapparaat bij de coalitie in goede aarde valt: die heeft terugdringing van de bureaucratie immers tot speerpunt van het beleid gebombardeerd.  

De plannen van de PvdA worden waarschijnlijk nog deze week in het begrotingsdebat toegelicht.  (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?