Terug naar overzicht

Rechtzetting: masteropleidingen kunst onder St. Joost

De drie voortgezette opleidingen van de Akademie voor Kunst en Vormgeving St. Joost worden niet overgeheveld naar Avans Plus. De informatie die wij daarover hebben verstrekt klopt niet.
In de papieren krant van Punt die gisteren is verspreid, meldden we, dat het plan voor een masterinstituut van Avans Hogeschool voorlopig van de baan is. In verband daarmee is besloten dat niet door de overheid bekostigde masteropleidingen, die nu nog bij de academies zijn ondergebracht, organisatorisch worden overgeheveld naar de commerciële poot van de hogeschool, Avans Plus.
Dat geldt echter niet voor masteropleidingen die door de overheid (zullen) worden bekostigd: die blijven in de academies.
De drie voortgezette kunstopleidingen Autonome Beeldende Kunst, Fotografie en Grafisch Ontwerpen worden momenteel omgevormd tot door de overheid bekostigde masteropleidingen. Zij blijven dus volledig deel uitmaken van de Akademie.
Per saldo verhuizen alleen twee masteropleidingnen van de Academie voor Deeltijdstudies Management naar Avans Plus. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?