Terug naar overzicht

‘Slechtste universiteit’ slaat OCW met website om de oren

De consternatie rond de omstreden kwaliteitslijstjes, die het ministerie van OCW vorige week over het hoger onderwijs publiceerde, houdt aan. De Leidse universiteit, bestempeld als ‘slechtste universiteit’, slaat terug via internet.
Op een speciaal aan de kwestie gewijde website, www.allefeiten.nl, heeft het Leidse College van Bestuur de bezwaren tegen de lijstjes op een rij gezet. Gesteld wordt, dat de kwalificatie ‘slechtste universiteit’ die de Leidenaren in de media hebben gekregen helemaal niet uit het OCW-rapport kan worden afgeleid.
Niet alleen de pers, ook OCW zelf krijgt ervan langs. De gehanteerde onderzoeksmethode deugt niet, luidt de kritiek. Er zijn 3378 deelaspecten onderzocht, maar alleen de aspecten waarop een instelling ‘onvoldoende’of ‘excellent’ scoort zijn in de lijstjes meegenomen. ‘Het leeuwendeel van deze deelaspecten (91,3%), namelijk die met een voldoende of goed uit de bus komen, speelt geen enkele rol in de lijstjes die de onderzoekers van OCW publiceren.’

De website meldt verder dat in een ander dossier van het ministerie de Leidse instelling juist als een van de beste naar voren komt. ‘Op zijn zachtst gezegd is het merkwaardig dat het departement van OCW binnen een half jaar twee analyses over onze universiteit – en ook over andere universiteiten – publiceert met volstrekt tegenstrijdige uitkomsten. Met deze beide rapporten, afkomstig van één en dezelfde instantie (OCW), en verschillende uitkomsten lijkt de gekte om alles met alles te willen vergelijken aangetoond.’

Ter onderbouwing heeft de universiteit alle bijbehorende documenten op de site geplaatst. Ook een protestbrief van het College van Bestuur aan de Tweede Kamer en een verklaring van de Leidse Studentenraad zijn te lezen. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?