Terug naar overzicht

Speciaal loket voor buitenlandse kenniswerkers

Een maand later dan afgesproken opent de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND) het loket dat hoogopgeleide buitenlandse kenniswerkers zonder rompslomp aan alle benodigde vergunningen kan helpen.
De komende weken geldt de versoepelde regeling nog alleen voor bedrijven waarmee de IND een convenant heeft gesloten. Dat zijn onder meer Unilever, Shell en Philips. Met dit convenant staan deze bedrijven garant voor de migranten die zij in dienst nemen. Als de nieuwe procedure volop draait, gaat de IND ook met andere bedrijven afspraken maken.

Met de invoering van het versoepelde toelatingsbeleid komt een voorlopig einde aan een proces dat meer dan twee jaar heeft geduurd. Al in 2002 waren er plannen om de buitenlandse hogeropgeleiden niet langer te onderwerpen aan de strenge algemene toelatingseisen voor migranten. Het nieuwe beleid moet ervoor zorgen dat hoogopgeleide buitenlanders niet meer op een werkvergunning hoeven te wachten voor ze in Nederland aan de slag kunnen. De maatregel is bedoeld om het dreigende tekort aan hogeropgeleiden te voorkomen en de Nederlandse kenniseconomie te bevorderen.

De verblijfsvergunning van een kenniswerker geldt voor maximaal vijf jaar. Hogeropgeleiden van buiten de EU moeten op zijn minst 45.000 euro verdienen. Voor mensen jonger dan dertig ligt die grens ruim 12.000 euro lager. Voor promovendi geldt helemaal geen inkomenstoets. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?