Terug naar overzicht

Studiedag voor leden academieraden

Voor de leden van de academieraden organiseert het Bureau Medezeggenschapszaken op 20 december een scholingsdag.

Tijdens de studiedag zullen presentaties worden gegeven over het financieel en personeelsbeleid alsmede de ontwikkelingen van de medezeggenschap binnen Avans Hogeschool. Ook komen de taken en bevoegdheden van de academieraden, zoals instemmings- en adviesrecht, aan de orde.
De dag is bedoeld voor de student- en personeelsleden van de academieraden van Avans Hogeschool in Tilburg, Den Bosch en Breda. Begin dit schooljaar zijn nieuwe raden geïnstalleerd. Bij de meeste academies kwam het niet tot verkiezingen omdat er zich minder kandidaten hadden aangemeld dan er plaatsen waren. Zij zijn automatisch verkozen.
De plaats en precieze invulling van de scholingsdag wordt nog bekend gemaakt. Op 8 november organiseerde het Bureau Medezeggenschapszaken een informatiemiddag voor de nieuwe dienstraden. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?