Terug naar overzicht

Technostarters krijgen steun van TechnoPartner

TechnoPartner is officieel van start gegaan. Het actieprogramma van het ministerie van Economische Zaken is gericht op het actief stimuleren en ondersteunen van technostarters, aspirant-ondernemers die een technische innovatie op de markt willen brengen.
Tot en met 2010 is voor Technopartner 218 miljoen euro beschikbaar. De regeling bevat verschillende onderdelen. Met het subsidieprogramma KennisExploitatie kunnen samenwerkingsverbanden van kennisinstellingen en bedrijfsleven technostarters helpen bij de start van hun bedrijf. De instellingen kunnen zelf steun krijgen bij het aanvragen van octrooien om die aan technostarters over te dragen.
Het onderdeel TechnoPartner Label stelt technostarters in staat ondernemingsfinanciering te krijgen, wat vaak lastig is. Staatssecretaris Van Gennip heeft hiertoe de zogeheten Borgstellingsregeling MKB aangepast. Banken die technostarters een lening willen verstrekken, kunnen vooraf zekerheid krijgen over de garantstelling door EZ.
Met de zogenoemde Seed-faciliteit ten slotte wil de staatssecretaris het aantal investeringsfondsen voor technostarters in Nederland laten toenemen. Per jaar streeft Van Gennip naar minimaal veertig investeringen vanaf 100.000 euro.

Het actieprogramma moet het technostartersklimaat in Nederland verbeteren. Het aantal spin-offs vanuit kennisinstellingen blijft 30 tot 40 procent achter bij het buitenland. In 2003 waren er 6,5 duizend technostarters, met een gezamenlijke omzet van 1,3 miljard euro. EZ streeft naar ruim achtduizend technostarters in 2010 met een verdubbeling van hun gezamenlijke omzet. (OvB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?