Terug naar overzicht

Tientallen instellingen op oriëntatiemarkt Sociale Studies

Stichting Vluchtelingenwerk ’s-Hertogenbosch, de Effenaar uit Eindhoven en het Beschermd Wonen Tilburg. Dat zijn enkele deelnemers aan de Oriëntatiemarkt woensdagochtend 15 december van de Academie voor Sociale Studies in Den Bosch.

Tientallen organisaties uit Noord-Brabant presenteren zich tijdens de ‘Oriëntatiemarkt sociaal agogisch werkveld’. Zij worden vertegenwoordigd door hun medewerkers of derdejaarsstudenten van de academie die er stage lopen. De markt is bedoeld voor alle voltijd- en deeltijdstudenten. Zij kunnen informatie krijgen over stage- en afstudeerplekken, alsmede over het werk zelf.
De stands van de instellingen staan opgesteld in het atrium en in de lokalen E004 en E006. Na de opening om 9.30 uur vinden er speciaal voor de eerstejaars paneldiscussies plaats in Collegezaal E002. De oriëntatiedag duurt tot 12.30 uur.
19 januari vindt in Breda een oriëntatiemarkt plaats. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?